Balony z nadrukiem na happeningach

Posted on

Balony z nadrukiem

Balony z nadrukiem

Happeningi organizowane są najczęściej w celu promowania konkretnych idei, wartości, poglądów czy haseł. Za ich organizacją stoją rozmaite organizacje charytatywne, non-profit, pozarządowe, lub też partie polityczne. W każdym przypadku o sukcesie danego happeningu decyduje jego odpowiednie „nagłośnienie”, tzn. skuteczny marketing. Użyte w tym celu narzędzia marketingowe powinny przyciągać uwagę ludzi. To z kolei oznacza, że powinny mieć efektowny, barwny charakter. Dlatego też często do tego celu wykorzystuje się balony, których kolorowe powierzchnie widoczne są z daleka. Często też umieszcza się na tychże balonach nadruki.

Balony z nadrukiem mogą dla przykładu reklamować konkretną akcję charytatywną, tzn. zmierzającą do udzielenia pomocy jednej konkretnej osobie, będącej w potrzebie. Akcje takie mogą polegać np. na zbiórce funduszy lub np. krwi, jeśli potrzebna jest natychmiastowa operacja. W innym przypadku akcje takie mogą służyć celom charytatywnym w wymiarze ogólnym. Nadruk na baloniku może zawierać przyciągające hasło, które spowoduje wzrost zainteresowania happeningiem.

Akcje typu happening częściej dotyczą jednak innego rodzaju problematyki. Mogą np. być organizowane przez partie polityczne w celu popularyzacji całego ugrupowania, lub jednej konkretnej idei. W takim przypadku balony z nadrukiem przedstawiać będą hasło zgodne z tą ideą, ogólne hasło wyborcze lub po prostu logo partii.

Happeningi organizują też często organizacje ekologiczne, walczące np. o redukcję zanieczyszczeń, ochronę zagrożonych gatunków, itp. balony z nadrukiem na tego typu akcjach przedstawiać mogą np. wizerunek zwierzęcia, fotografię zagrożonego obszaru czy po prostu krótkie, zwięzłe hasło promujące ekologię.

W każdym z wymienionych przypadków ważny jest nie tylko sam nadruk na balonach, ale także punkt ich prezentowania. Powinny być umieszczone w miejscach widocznych z daleka, tak by nie tylko stanowić atrakcję dla uczestników happeningu, ale także przyciągać uwagę przechodniów. Jak zatem widać, odpowiednia prezencja jest ogromnym wyzwaniem, które powinno zostać dokładnie zaplanowane i dopracowane w najdrobniejszym szczególe.

Tags: , ,