Strona internetowa organizacji międzynarodowej

Posted on

Strona internetowa

Strona internetowa

Współcześnie internet jest najlepszym i najpowszechniejszym źródłem informacji dla wszystkich, pragnących dowiedzieć się czegoś na dany temat. Korzystając z możliwości, jakie daje internet, rozmaite podmioty, w tym firmy prywatne czy instytucje publiczne prowadzą w tej przestrzeni aktywną działalność. Dotyczy to także największych instytucji światowych, jakimi są organizacje międzynarodowe. Można tu wymienić choćby Unię Europejską, NATO czy ONZ. Organizacje te posiadają strony www, które tłumaczone są na dziesiątki języków, odpowiadające językom poszczególnych państw członkowskich. Strony www takich organizacji zwykle są bardzo rozbudowane i można tam znaleźć bardzo wiele informacji. Ale ważna jest także atrakcyjność, która pozwala na pozyskiwanie zwolenników dla danej organizacji.

Jak zatem wygląda strona internetowa organizacji międzynarodowej, spełniająca wszystkie swoje „zadania” prawidłowo i skutecznie? Przede wszystkim ważne są informacje, które czytelnik może tam znaleźć. Informacje te to dane i fakty dotyczące danej organizacji, a w tym takie kwestie jak powstanie i historia, najważniejsze wydarzenia, założyciele i inne ważne osoby z historii organizacji, dalej cele i wizja, metody działania, sposoby pozyskiwania funduszy, kraje członkowskie, aktualne misje, zadania, akcje i przedsięwzięcia, itp. Można też tam znaleźć dane kontaktowe i adresowe danej organizacji.

Strona internetowa powinna także przewidywać możliwość kontaktu z daną organizacją, tzn. poza samymi danymi kontaktowymi można tam umieścić formularz kontaktowy, a także opis spraw, w których ludzie najczęściej kontaktują się z nią. Ponadto należy zamieścić informacje dotyczące możliwości znalezienia zatrudnienia w danej organizacji międzynarodowej.

Jeśli natomiast chodzi o kwestię atrakcyjności, Strona internetowa organizacji międzynarodowej powinna być bogata w multimedia, w tym przede wszystkim filmiki. Mogą one przedstawiać aktualne i historyczne przedsięwzięcia i działania organizacji, jej siedziby, osoby z nią związane, obraz problemów, z którymi się mierzy, itp. To samo można przedstawić na zdjęciach. Ważna jest także szata graficzna, jak również przejrzystość danej strony www.

Tags: , , ,